DSpace Về phần mềm DSpace
 

Thu vien so Khoa quoc te >
04. Bộ môn Khoa học TN và CN >
Sách điện tử >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/310

Nhan đề: Xử lý dữ liệu thống kê nông nghiệp với phần mềm Excel và SAS
Tác giả: Nguyễn, Hải Thanh
Đỗ, Đức Lực
Từ khoá: Dữ liệu thống kê
Excel
SAS
KIểm định
Phân tích phương sai
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Dự án Công nghệ thông tin, Đại học Nông nghiệp
Tóm tắt: Áp dụng Micro Excel và SAS để phân tích dữ liệu thống kê
Mô tả: Phân tích thống kê: Mô tả, Kiểm định, Phân tích phương sai; Các bước phân tích dữ liệu sử dụng các phần mềm Micro Excel và SAS
URI: http://hdl.handle.net/123456789/310
Bộ sưu tập: Sách điện tử

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
PHAN 4 XLTKNN.pdf73.03 kBAdobe PDFXem/Mở
PHAN 3 XLTKNN.pdf216.14 kBAdobe PDFXem/Mở
PHAN 2 XLTKNN.pdf66.76 kBAdobe PDFXem/Mở
PHAN 1 XLTKNN.pdf405.29 kBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0! Khoa Quốc Tế  - Góp ý