DSpace Về phần mềm DSpace
 

Thu vien so Khoa quoc te >
04. Bộ môn Khoa học TN và CN >
Sách điện tử >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/425

Nhan đề: Toán cao cấp I & II dành cho khối ngành kinh tế
Tác giả: Nguyễn, Văn Bắc
Từ khoá: Toán cao cấp
Khối ngành kinh tế
Tích phân
Vi phân
Ứng dụng trong kinh tế
Năm xuất bản: 19-thá-2012
Nhà xuất bản: Bộ môn Toán
Trích dẫn: ebooks.edu.vn
Tóm tắt: Đây là bài giảng về toán cao cấp (phần I & II)về các kiến thức nền tảng của toán học cần thiết cho các phân tích kinh tế. Bài giảng này thường được tiến hành với 6-8 tín chỉ cho sinh viên khối ngành kinh tế vào các năm học đầu.
Mô tả: Bài giảng bao gồm các phần sau: Hàm số (đơn biến và đa biến), Đạo hàm (kể cả đạo hàm riêng), Vi phân, Khai triển Taylor, Tích phân (một và nhiều lớp), Phương trình vi phân, Chuỗi ...
URI: http://hdl.handle.net/123456789/425
Bộ sưu tập: Sách điện tử

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Bai-giang-Toan-I-II1.pdf3.11 MBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0! Khoa Quốc Tế  - Góp ý